Chăm sóc tóc nhuộm và tóc tẩy

#3-1 Dầu gội đầu cho tóc nhuộm

Dầu gội đầu cho tóc nhuộm pH 4.5 - 5.5 Dung tích 250ml/1000ml

#3-2 Dầu gội dành cho tóc nhuộm sáng và tóc tẩy - khử sắc vàng

Dầu gội dành cho tóc nhuộm sáng và tóc tẩy - khử sắc vàng 150ml/1000ml

#3-3 Dầu xả dành cho tóc nhuộm và tóc nhuộm sáng màu

Dầu xả dành cho tóc nhuộm và tóc nhuộm sáng màu 250 ml/ 1000ml

#3-4.1 Dầu xả khô điều chỉnh độ pH theo tất cả các màu

Dầu xả khô điều chỉnh độ pH theo tất cả các màu (sắc thái từ 1 – 9) 150ml/1000ml

#3-4.2 Dầu xả cho tóc nhuộm

Dầu xả cho tóc nhuộm 150ml/1000ml

#3- 5 Mặt nạ tái tạo cho tóc nhuộm

Mặt nạ tái tạo cho tóc nhuộm 200ml/400ml

#3-6 Mặt nạ đặc biệt dành cho tóc nhuộm sáng và tóc tẩy

Mặt nạ đặc biệt dành cho tóc nhuộm sáng và tóc tẩy 150ml/400ml

#3-7|P Tinh chất chữa trị cho tóc nhuộm

Tinh chất chữa trị cho tóc nhuộm 

#3-7|B Tinh chất chữa trị cho tóc vàng

Tinh chất chữa trị cho tóc vàng 

#3-9|B Tinh dầu hấp chữa trị với hỗn hợp tinh dầu Argan / tinh dầu hạt anh túc giúp tóc sáng màu

Tinh dầu hấp chữa trị với hỗn hợp tinh dầu Argan / tinh dầu hạt anh túc giúp tóc sáng màu 75ml

#3-9|S Xịt dưỡng bóng tóc nhuộm

Xịt dưỡng bóng tóc nhuộm 300ml