Màu nhuộm phục hồi C:ehko Vibration

37 ánh sắc
Thành phần chăm sóc: sáp ong tự nhiên và prrotein tơ tằm
Sử dụng:
•Hệ thống kép
•Giúp làm dịu nhẹ màu tóc khi nhuộm những màu sáng
•Bổ sung ánh sắc cho màu nền
•Tăng độ bóng tự nhiên của màu nhuộm
•Các màu nhuộm đều có thế pha trộn lẫn nhau
•Độ bao phủ lên đến 70%
Oxy: 1,9% và 3%
Tỷ lệ pha: 1:2
Nồng độ Amonia 0.5%
Thời gian: 15 phút – 30 phút