Màu Highlight

Điểm nhấn nổi bật với sắc đỏ cường độ cao và sáng bóng
  K (Đồng), R-R (Đỏ), R-V (Đỏ tím), V-V  (Tím)

Compare
Thành phần chăm sóc: Dầu thực vật
Sử dụng: điểm nhấn highlights, nhuộm trực tiếp, tiền sắc tố, toner, pha màu, màu bán vĩnh cửu, cung cấp sắc tố màu cho mặt nạ tóc, làm mới màu
Độ bao phủ: Bao phủ bề mặt tóc
Oxy: 1.9%, 3%, 6%, 9% hoặc không dùng oxy
Tỷ lệ pha: 1:1 hoặc không dùng
Amonia    : 0,5%
Thời gian  : 20 - 45phút
Lưu ý: NHUỘM MÀU TRÊN NỀN TÓC LEVEL TỪ 6/0-10/0