Nước trung hòa định hình tóc

Nước trung hòa định hình tóc gồm 2 loại 1+1 và 1+4

Compare
Cung cấp dưỡng chất cần thiết cho tóc sau mỗi lần tạo kiểu bằng máy và hóa chất
Trung hòa 1+1: Pha nước trung hòa 1+1 với nước ấm với tỷ lệ 1:1, tra đều lên tóc và để trong 20 phút, gội sạch.
Trung hòa 1+4: Pha nước trung hòa 1+4 với nước ấm tỷ lệ 1:4, tra đều lên tóc và để trong 20 phút. Không cần xả lại với nước.

Nên sử dụng cùng C:EHKO Stabilet® Plus