C:EHKO technique by expert -Số 2: Kỹ thuật nhuộm màu Babylights

11/07/2019

Kỹ thuật nhuộm Babylight do Chuyên gia đào tạo kỹ thuật C:EHKO - NTM Trung Trần

Chương trình thuộc Dự án đào tạo kỹ thuật chuyên sâu ngành tóc ONLINE được sản xuất bởi C:EHKO Việt Nam, với sự đào tạo của các Chuyên gia đào tạo kỹ thuật C:EHKO.

Like và theo dõi page C:EHKO Việt Nam để cập nhật các số tiếp theo nhé

Bình Luận