C:EHKO technique by expert -Số 3: Kỹ thuật cắt không liên kết không nhìn thấy

15/07/2019

C:EHKO Technique by Expert số 3 tiếp tục hứa hẹn mang tới các bạn một nội dung hấp dẫn dưới sự chia sẻ của Chuyên gia đào tạo Mai Lan. Chủ đề "Kỹ thuật cắt Disconnect và thiết kế nhuộm màu xu hướng" như thế nào nhé! 

Bình Luận