C:EHKO Creative Cu&Color

12/06/2018
Khoá học kỹ thuật cắt nâng cao và thiết kế màu dành cho những Nghệ sỹ tóc luôn không ngừng học hỏi và khao khát sáng tạo. Khóa học được giảng dạy bởi Chuyên gia đào tạo: NTMT Mai Lan

Bình Luận